Cách đổi mật khẩu tài khoản Admin trên CyberPanel – Reset Admin Password CyberPanel

1 điều mình thấy CyberPanel cần thay đổi là sinh ra pass random. Như vậy an toàn hơn. Vì thói quen của người dùng là hay sử dụng “mặc định”. Mà để pass mặc định là 1234567 là “không ổn” chút nào.

Sau khi cài đặt xong CyberPanel, NHẤT ĐỊNH bạn phải đổi mật khẩu ngay nhé

Có 2 cách đổi mật khẩu tài khoản admin trên Cyber, 1 là từ chính giao diện admin, 2 là dùng lệnh trong ssh

Cách 1: Đổi mật khẩu admin CyberPanel từ giao diện admin

Từ giao diện Admin chọn User => Modify User => chọn user (ở đây là Admin) => nhập mật khẩu mới => Update

Hãy xem Video dưới đây nếu Bạn chưa biết cách đổi mật khẩu

 

Cách 2: Đổi mật khẩu Admin CyberPanel bằng câu lệnh command line

Bạn chỉ cần chạy dòng lệnh này là được. Nhớ thay đổi “newpassword” thành password của Bạn nhé

python /usr/local/CyberCP/plogical/adminPass.py –password newpassword

Ví dụ:

python /usr/local/CyberCP/plogical/adminPass.py --password FHnE9TsSX94QmTHMXQOJD

 

Leave a Reply