CyberPanel Cập nhật tính năng mới – Tự động Import dữ liệu từ cPanel

Auto import cPanel sites to CyberPanel! Tính năng mới của Cyber Panel ngay khi cPanel có động thái tăng giá License cPanel

Kể từ phiên bản v1.8.5, Cyber Panel cung cấp cho bạn tiện ích để tự động nhập tài khoản, dữ liệu từ cPanel vào CyberPanel. Để sử dụng tính năng này, bạn cần tải xuống / tải lên các bản sao lưu vào máy chủ của mình ở bất kỳ vị trí nào như / home / backup.

Khi các bản sao lưu được tải xuống thực hiện lệnh này để khôi phục chúng:

<span class="notranslate" onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"><span class="google-src-text" style="direction: ltr; text-align: left">python /usr/local/CyberCP/plogical/cPanelImporter.py --path /path/to/files</span> python /usr/local/CyberCP/plogical/cPanelImporter.py --path / path / to / files</span>

Đây không phải là đường dẫn của một tệp sao lưu nhất định, nó là đường dẫn của thư mục chứa các tệp cPanel .tar.gz. Tất cả các tệp sao lưu cPanel sẽ được khôi phục được tìm thấy trong đường dẫn đã cho.

Leave a Reply