Hướng dẫn cài đặt SSL (https) cho website trên CyberPanel

Mình đã từng sử dụng rất nhiều ControlPanel từ có trả phí, miễn phí hay Scrips. Nhưng chưa bao giờ thấy việc cài đặt SSL miễn phí letencrypt lại dễ dàng như trên CyberPanel. Tất nhiên SSL miễn phí Letencrypt tự động update, nhưng nếu Letencrypt không tự động update, Bạn cũng làm theo các bước tương tự để fix nó 🙂

Để thấy mức độ dễ dàng của việc cài đặt ssl, hãy xem ảnh dưới đây.

Nếu Bạn gặp khó khăn trong việc nhớ link đăng nhập vào Cyber Webcontrolpanel?

Mặc định ban đầu, Cyber chỉ có thể đăng nhập qua địa chỉ IP + Port :8090. Nhưng nếu Bạn trỏ bất kỳ domain / Subdomain nào đến địa chỉ IP của VPS rồi thì hoàn toàn có thể đăng nhập bằng tên miền. Việc nhớ 1 tên miền dễ hơn 1 IP rất nhiều

Thật đơn giản, Bạn chỉ cần thêm cổng :8090 vào cuối  website. Ví dụ: https://cyberpanel.info:8090

Hay ho ở chỗ, trình duyệt chỉ lưu pass với các website https có chứng chỉ ssl, mà IP thì không thể cài SSL. như vậy Bạn chỉ cần cài SSL cho tên miền bất kỳ đang sử dụng tại Cyber là trình duyệt lưu pass đăng nhập rồi

3 Comments

  1. vannt May 7, 2018 Reply
  2. Đạo Nguyễn May 26, 2018 Reply

Leave a Reply to Đạo Nguyễn Cancel reply