Hướng dẫn cập nhật (update, Upgrade) Cyberpanel

Nâng cấp phiên bản CyberPanel phiên bản mới nhất khá đơn giản. Bạn chỉ cần chạy 1 dòng lệnh là được

Chạy dòng lệnh sau trong SSH với tài khoản root để update phiên bản mới nhất của CyberPanel. Xem hướng dẫn gốc tại đây

cd
wget http://cyberpanel.net/upgrade.py
python upgrade.py

Note: Để xem phiên bản hiện tại, các Bạn vào Overview > Version Managment

 

Trường hợp bạn muốn nâng cấp / hạ cấp phiên bản cụ thể. Hãy làm theo các bước sau:

Dưới đây là hướng dẫn upgrade/downgrade CyberPanel 1 cách thủ công và chỉ định phiên bản cụ thể

Thư mục lưu core CyberPanel /usr/local/CyberCP

Bạn có thể download bất kỳ phiên bản tại trang chính thức CyberPanel. Using following commands:

cd /usr/local
rm CyberPanel.1.6.0.tar.gz
wget http://cyberpanel.net/CyberPanel.1.6.0.tar.gz

Hiện tại đây là phiên bản mới nhất  1.6.0. Hãy sửa tên phiên bản mà Bạn muốn cài đặt.

Tạo phiên bản sao lưu file config configuration file.

cp /usr/local/CyberCP/CyberCP/settings.py /usr/local/settings.py

tiến hành XÓA Phiên bản cũ

rm -rf /usr/local/CyberCP

Giải nén phiên bản mới version

cd /usr/local
tar zxf CyberPanel.1.6.0.tar.gz

Copy File cài đặt settings

cp /usr/local/settings.py /usr/local/CyberCP/CyberCP/

Migrations database

cd /usr/local/CyberCP
python manage.py makemigrations
python manage.py migrate

Lưu ý: nếu ở bước này fails, Bạn có thể chuyển sang bước tiếp theo.

Tham khảo thêm vấn đề Migrations database Fails  here.

Move static files:

rm -rf /usr/local/lscp/cyberpanel/static
mv /usr/local/CyberCP/static /usr/local/lscp/cyberpanel

Copy File manager files:

rm -rf /usr/local/lsws/Example/html/FileManager
mv /usr/local/CyberCP/install/FileManager /usr/local/lsws/Example/html

Finally, restart gunicorn to make your new version live

systemctl restart gunicorn.socket

 

Như vậy là hoàn thành rồi!

Leave a Reply