Hướng dẫn cập nhật (update, Upgrade) Cyberpanel

Nâng cấp phiên bản CyberPanel phiên bản mới nhất khá đơn giản. Bạn chỉ cần chạy 1 dòng lệnh là được

Chạy dòng lệnh sau trong SSH với tài khoản root để update phiên bản mới nhất của CyberPanel. Xem hướng dẫn gốc tại đây

cd
rm -f upgrade.py
wget http://cyberpanel.net/upgrade.py
python upgrade.py

Note: Để xem phiên bản hiện tại, các Bạn vào Overview > Version Managment

Trường hợp bạn muốn nâng cấp / hạ cấp phiên bản cụ thể. Hãy làm theo các bước sau:

Dưới đây là hướng dẫn upgrade/downgrade CyberPanel 1 cách thủ công và chỉ định phiên bản cụ thể

Thư mục lưu core CyberPanel /usr/local/CyberCP

Bạn có thể download bất kỳ phiên bản tại trang chính thức CyberPanel. Using following commands:

cd /usr/local
rm CyberPanel.1.6.0.tar.gz
wget http://cyberpanel.net/CyberPanel.1.6.0.tar.gz

Hiện tại đây là phiên bản mới nhất  1.6.0. Hãy sửa tên phiên bản mà Bạn muốn cài đặt.

Tạo phiên bản sao lưu file config configuration file.

cp /usr/local/CyberCP/CyberCP/settings.py /usr/local/settings.py

tiến hành XÓA Phiên bản cũ

rm -rf /usr/local/CyberCP

Giải nén phiên bản mới version

cd /usr/local
tar zxf CyberPanel.1.6.0.tar.gz

Copy File cài đặt settings

cp /usr/local/settings.py /usr/local/CyberCP/CyberCP/

Migrations database

cd /usr/local/CyberCP
python manage.py makemigrations
python manage.py migrate

Lưu ý: nếu ở bước này fails, Bạn có thể chuyển sang bước tiếp theo.

Tham khảo thêm vấn đề Migrations database Fails  here.

Move static files:

rm -rf /usr/local/lscp/cyberpanel/static
mv /usr/local/CyberCP/static /usr/local/lscp/cyberpanel

Copy File manager files:

rm -rf /usr/local/lsws/Example/html/FileManager
mv /usr/local/CyberCP/install/FileManager /usr/local/lsws/Example/html

Finally, restart gunicorn to make your new version live

systemctl restart gunicorn.socket

Như vậy là hoàn thành rồi!

Leave a Reply