Hướng dẫn tạo các gói (Packages) trên CyberPanel

Khi mới cài xong CyberPanel các bạn sẽ có 1 gói mặc định. Tuy nhiên các bạn có thể tạo ra các gói tùy chọn cho riêng mình để phục vụ cho mục đích khác nhau ví dụ chia ra để bán chẳng hạn.

Các bạn làm như hình dưới

 

Cũng giống như các controlpanel khác, CyberPanel cũng có thể tạo ra các Packet, là các gói có sẵn với các thông số Dung lượng, Băng thông, database, FTP… Đây chính là các thông số của Hosting khi Bạn mua Hosting. Khi Bạn muốn thêm 1 website, Bạn cần chọn sẵn gói cho website đó. Và tất nhiên Bạn có thể đổi gói hoặc sửa từng thông số cho từng website.

No Responses

Leave a Reply