Tăng giới hạn upload của PHPmyadmin trên CyberPanel

Mặc định file upload tối đa của PHPmyadmin trên CyberPanel là 2MB, một con số quá bé. Chính vì thế chúng ta sẽ phải cần tăng nó lên để phù hợp với nhu cầu.

 

Cách làm như sau:

Từ màn hình chính của CyberPanel các Bạn vào PHP => Edit PHP Configs => chọn phiên bản php cần config => thay đổi các thông số => Save changes

Tiếp đó ta SSH vào VPS và khởi động lại OpenLiteSpeed là được.

systemctl restart lscpd

No Responses

Leave a Reply