Thay đổi cài đặt các phiên bản php trên CyberPanel (upload_max_filesize, memory_limit…)

Mặc định file upload tối đa của PHPmyadmin trên CyberPanel là 2MB, một con số quá bé. Chính vì thế chúng ta sẽ phải cần tăng nó lên để phù hợp với nhu cầu.

Bạn cũng có thể bật display_errors nếu web có lỗi dòng nào (đa phần là warnning) thì sẽ hiển thị lên web khi Bạn truy cập web, từ đó fix triệt để lỗi web.

allow_url_include mặc định tắt, nếu Source code của Bạn cần thì có thể bật ở đây. Hãy chắc chắn Bạn biết cách sử dụng tham số này nhé. Nếu không Bạn sẽ bị 1 số lỗi liên quan đến bảo mật.

Nếu Bạn  không tăng upload_max_filesize (Max filesize upload) thì Bạn không thể tải file có dung lượng lớn, không thể upload và import database, không thể up file lớn qua trình duyệt, không thể upload theme mới từ máy tính…
Nếu Bạn đã thay đổi thông số này, mà không upload file lớn hơn trên phpmyadmin thì hãy thử điều chỉnh phiên bản php 7.0 nhé. đọc thêm bài dưới đây để biết thêm chi tiết

Tương tự tham số post_max_size cũng vậy.

max_input_time Thời gian chờ phản hồi, nếu File của Bạn upload lớn, tốc độ mạng chậm, thì thông số mặc định là 60s là không đủ.

 

Cách làm như sau:

Từ màn hình chính của CyberPanel các Bạn vào PHP => Edit PHP Configs => chọn phiên bản php cần config => thay đổi các thông số => Save changes

 

Thay đổi cài đặt các phiên bản php trên CyberPanel (upload_max_filesize, memory_limit, post_max_size, max_input_time)

Tiếp đó ta SSH vào VPS và khởi động lại OpenLiteSpeed là được.

systemctl restart lscpd

2 Comments

  1. dao tien dung May 16, 2018 Reply
    • cyberpanel May 24, 2018 Reply

Leave a Reply